Birželio 1d. / June 1st

Trejetų varžybos / Triplets

Kviečiame petankės profesionalus ir mėgėjus į penktąjį Kaunas OPEN turnyrą. Šeštadienio turnyras vyks tradiciniu trejetų komandų formatu. Bus žaidžiama 4 turai šveicariška sistema, po to komandos pagal pajėgumą bus suskirstytos į pogrupius, kur rungsis atkrintamosiose varžybose. Vienam žaidimui skirtas laiko limitas bus paskelbtas varžybų dieną

Pogrupiuose varžybos dėl 5-8 vietų nebus žaidžiamos

Dalyvių limitas - 32 komandos.

We invite petanque professionals and amateurs to the fifth Kaunas OPEN tournament. The Saturday tournament will be held in the traditional triples team format. There will be 4 rounds played in a Swiss system, after which teams will be divided into subgroups according to their strength, where they will compete in knockout matches. The time limit for each game will be announced on the day of the competition.
In the subgroups, matches for 5th-8th places will not be played.

Limit of participants - 32 teams.

Birželio 1d. vakaras / June 1st evening

Vakarėlis / Afterparty

Išlaikydami Kaunas OPEN tradicijas, visus žaidėjus ir jų antras puses kviečiame į tradicinį vakarėlį. Vieta numatoma kažkur Kauno centre, greitu metu atskleisime kur vyks smagiausias petankistų susibūrimas Lietuvoje.

Maintaining the traditions of Kaunas OPEN, we invite all players and their significant others to the traditional party. The location is planned somewhere in the center of Kaunas, and we will soon reveal where the most fun gathering of petanque players in Lithuania will take place.

Birželio 2d. / June 2nd

"Kaskart vis su kitu" dvejetai / "New game new partner" doubles

Šiemet pasiūlysime visai kitokį formatą nei iki šiol esate žaidę. Žaisime dvejetus, tačiau porininkas keisis su kiekvienu žaidimu. Principas toks: jūsų komanda laimi - gaunate porininką sekančioms varžyboms iš pralaimėjusios komandos, jūsų komanda vėl laimi - jūs turite asmeniškai dvi pergales, gaunate porininką su dviem pralaimėjimais (ir atvirkščiai). Į šį formatą galite registruotis ir neturėdami porininko.

Šių varžybų tikslas - geresniems žaidėjams įrodyti, kad jie ne be reikalo tokie, ir kad gali būti gerai mentoriais mažiau patyrusiems. Silpnesniems žaidėjams ir petankės naujokams tai bus puiki proga sužaisti poroje su žymiai daugiau patirties turinčiais sportininkais.

Žaidžiama bus 6 žaidimai, pagal Vytauto Jurgaičio sukurtą sistemą. Vieno žaidimo laiko limitas bus paskelbtas varžybų dieną.

Dalyvių limitas - 64 žaidėjai

This year we will offer a completely different format than you have played before. We will play doubles, but the partner will change with each game. The principle is as follows: your team wins - you get a partner for the next competition from the losing team, your team wins again - you personally have two victories, you get a partner with two losses (and vice versa). You can register for this format even without having a partner.

The goal of these competitions is to prove to the better players that they are rightfully so and that they can be good mentors to the less experienced. For the weaker players and petanque newcomers, this will be a great opportunity to play in pairs with athletes who have much more experience.

There will be 6 games played, according to the system created by Vytautas Jurgaitis. The time limit for one game will be announced on the day of the competition.

Limit of participants - 64 players.

Kaina asmeniui / Price for person

Birželio 1d / June 1st : 15 €

Birželio 2d / June 2nd : 15 €

Pietūs / Lunch

Neįskaičiuota / Not included

Turnyro data / Tournaments date

Birželio 1d / June 1st : 9:00 - 18:00

Birželio 2d / June 2nd : 9:00 - 17:00

Registracija / Registration

Registruokitės į Kaunas OPEN 2024 turnyrą*

*Organizatoriai, siekiant užtikrinti renginio kokybę, pasilieka teisę savo nuožiūra patvirtinti/atmesti registracijas, sutrumpinti registracijos laiką, keisti komandų limitą ar daryti kitus būtinus pakeitimus.

Užsiregistravę žaidėjai 3️⃣ Registered players
 1. Darius Šolys, xxx, xxx

 2. Gintaras Račkus, Paulius Rulinskas, Česlovas Turčinskas

 3. Vytautas Jurgaitis, Dovilė Jurgaitienė, xxx

 4. Robertas Travkinas, Aridanas Jankauskas, Evaldas Kievišas

...

32. xxx, xxx, xxx

Užsiregistravę žaidėjai 2️⃣ Registered players
 1. Darius Šolys

 2. Linas Mockus

 3. Rasa Mockuvienė

 4. Aleksandras Rostovskis

 5. Nerijus Ramanauskas

 6. Vytautas Jurgaitis

 7. Svetlana Baraskova

 8. Itallo Šroms

...

64. xxx

Kontaktai / Contacts

labas@kaunopetanke.lt

kaunopetanke@gmail.com

Vytautas +370-652-57202

Darius +370-604-17001

Adresas / Address

Kauno petankės aikštynas

Draugystės parkas, Kaunas